Deze week verschijnt het novembernummer van Vakblad Uitvaart in een volledig nieuwe vormgeving. Naast de vernieuwde ‘look en feel’ is ook de redactionele inhoud aangepast met onder meer nieuwe rubrieken. De ontwikkelingen op het gebied van ondernemen, arbeid en productinnovaties staan daarbij nog meer centraal.

Nieuwe rubrieken
In de rubriek ‘Ondernemen’ geven vier vakgenoten antwoord op een vraag of dilemma uit de actualiteit. ‘Product innovatie’ zet een product vanuit technisch oogpunt centraal. Het kan een totaal nieuw product zijn, maar ook innovaties op bestaande producten krijgen de aandacht van de redactie.

Duiding
Binnen de uitvaartbranche zijn er veel ontwikkelingen. Dagelijks is er in de media aandacht voor onderwerpen die onze branche raken. Deze veelheid aan informatie heeft zijn weerslag op u als professional in de uitvaartbranche. Hoe speelt u in op alle ontwikkelingen? Wat is belangrijk? Voor Vakblad Uitvaart de uitdaging om voor u de ontwikkelingen diepgaand te blijven duiden.

Vakblad Uitvaart
Vakblad Uitvaart – een uitgave van Uitvaart Media – bestaat volgend jaar dertig jaar en is hét onafhankelijke vakblad voor de uitvaartbranche in Nederland en België. Het blad verschijnt 11x per jaar.

Bij abonnees ligt het novembernummer van Vakblad Uitvaart deze week in de bus. Klik hier voor een abonnement.

Leden van Nardus kunnen gebruik maken van een collectief abonnement. De kosten zijn hierdoor beduidend lager dan een los abonnement. Aanmelden hiervoor doet u bij info@nardus.eu.
Graag onder vermelding van de vereniging waar u bestuurder van bent en het bezorgadres. De nota gaat via Nardus en/of de Federatie/Bond waarbij uw vereniging is aangesloten.