Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

voorzorgsmaatregelen coronavirus

maart 2020

Om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan moeten we voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Dat geldt zeker ook voor uitvaartverzorgers en allen die in de keten bij overlijdens betrokken zijn.

Basis maatregelen:

Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.
• Was regelmatig handen;
• Hoest en nies in binnenkant elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Extra maatregelen:

 • Schud geen handen;
 • Beperk aantal personen in lift tot maximaal 2;
 • Vergader met minder mensen;
 • Stel flexibele lunchtijden in, zodat mensen verder uit elkaar zitten;
 • Sluit de snoeppot op de balie.

Overledenenzorgpro.nl voegt hieraan toe: verstrek bij condoleances en na uitvaartdiensten geen plakjes cake (etenswaren) op schalen waar iedereen met de handen aan zit! Als alternatief kan eventueel individueel voorverpakte cake en koek worden aangeboden.

Coronavirus en uitvaartbranche / overledenenzorgbranche

Ieder die werkt in de uitvaartbranche / overledenenzorgbranche heeft op verschillende fronten te maken met het Coronavirus:

 • Mogelijke overdracht van het Coronavirus van de overledene naar medewerker(s);
 • Mogelijke overdracht van het Coronavirus van de overledene naar nabestaanden;
 • Overdracht van het Coronavirus van een besmette medewerker naar derden en visa versa;
 • Overdracht van het Coronavirus binnen grote groepen personen; denk aan bijeenkomsten als condoleances, uitvaartdiensten, crematiediensten, begrafenissen en afscheidsdiensten / kerkdiensten.

Kennis van het besmettingsgevaar, het beschikken over de juiste beschermingsmiddelen en het nemen van correcte beschermingsmaatregelen voorkomt mogelijke besmetting van medewerkers en/of derden.

Zorg overledene

Bij de zorg voor een overledene die besmet is met, of is overleden aan de complicaties van het coronavirus 2019-nCoV gelden dezelfde beschermingsmaatregelen als bij de zorg voor een levende patiënt. Deze uitgebreide beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk omdat op dit moment nog niet bekend is of een overledene het virus kan overdragen op een nog levende persoon.

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de besmettingsweg via druppels / aërogeen plaatsheeft. Met andere woorden: via handelingen betreffende de mond, bij levenden: aanhoesten en via de lucht. Bron: Occupational Safety and Health Administration (USA)

Balseming, thanatopraxie en obductie

Het Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration geeft op dit moment als advies dat post mortem procedures (zoals balseming / thanatopraxie) en obducties (autopsies) van vermoedelijk besmette overledenen en overledenen waarvan vaststaat dat deze besmet zijn beter geen doorgang kunnen vinden om de overdracht van infectieuze agentia te minimaliseren. Bron: Occupational Safety and Health Administration (USA)

Advies van overledenenzorgpro.nl:

 • Beschermingsmaatregelen die de professional treft, gelden ook voor derden die bij de overledenenzorg aanwezig zijn (bijvoorbeeld nabestaanden).

Let op:

 • Bij het overtillen van de overledene kan luchtstroom uit de mond van de overledene komen.
 • Bij het verwijderen / sluiten van een vuilniszak of wasgoedzak na geboden zorg kan een mogelijk besmette luchtstroom de zak verlaten.

Op dit moment is nog niet duidelijk of opbaring in een open kist of op bed kan plaatsvinden.

Epidemie / pandemie

Het kan zijn dat bij een epidemie (of pandemie) advies wordt gegeven om bij bijeenkomsten zoals rouwdiensten, afscheidsdiensten, condoleances en begrafenissen mondneusmaskers (ffp2) te verstrekken aan aanwezigen en handalcohol dispensers te plaatsen.

Symptomen:

 • Koorts¹ (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid
 • én de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie²
 • of de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2

Aanvullende informatie op www.overledenenzorgpro.nl.

Als sprake is van deze symptomen, neem telefonisch contact op met een huisarts. Op deze manier is het risico van verdere verspreiding kleiner.

Belangrijk
Instructies die u worden verstrekt door medici, medewerkers GGD, hygiënisten en medewerkers RIVM (LCI) hebben voorrang boven instructies zoals bovenstaand staan beschreven.

Tot slot: Coronavirus algemeen

Op 30 januari 2020 is het Coronavirus door de WHO geclassificeerd als internationale noodsituatie vanwege het grote risico op verspreiding en omdat het om een tot dan toe nog onbekende virus betrof dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken.

Vanwege de snelle overdracht van het Coronavirus (besmetting) waarvan op dit moment 17,93% van de huidige besmette personen ernstige klachten heeft en sprake is van een mortaliteit rond de 3,43% van het totaal van de door het Coronavirus besmette personen (Bron: Worldometer, 3 maart 2020) is van belang dat tijdens zorg voor de overledene adequate beschermingsmaatregelen worden getroffen om besmetting van medewerkers en derden te minimaliseren. In deze gegevens zijn alleen de ziektegevallen meegerekend waarvan vaststaat dat sprake is van besmetting met het Coronavirus.

Als aanvulling op deze berekeningen is van belang te vermelden dat naar alle waarschijnlijkheid bij vele besmette personen sprake is van milde ziekteverschijnselen. Deze besmette personen zijn niet in beeld bij officiële instanties en zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Op dit moment is duidelijk dat overdracht van het Coronavirus 2019-nCoV van mens op mens kan plaatsvinden. Het LCI geeft aan: Het staat niet vast dat in de incubatietijd overdracht kan plaatsvinden. Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij verspreidt.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.