Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Zaterdag 28 juni 2014 vond in Nijkerk de algemene vergadering van Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties, plaats.

Nardus

De leden stelden de nieuwe statuten vast, waarmede er een nieuwe bestuursvorm werd gerealiseerd. De voorzitters van de regionale koepels treden toe tot het Algemeen Bestuur en nemen alle taken in de interne communicatie naar de achterban voor hun rekening. De lijnen naar de individuele uitvaartverenigingen zijn daardoor korter en kunnen veel beter worden benut.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Nardus werd, mede door deze nieuwe statuten, geheel opnieuw benoemd. Voor voorzitter Peter Buisman en penningmeester Albert Berends was het in feite toch een herbenoeming, zij bleven ook na de bestuursverkiezing op hun post. Er waren geen tegenkandidaten. Nieuw is Jelle Wesselius, die door de Friese Federatie in de functie van secretaris werd voorgedragen. Ook hij werd bij acclamatie benoemd.

In het DB zijn er twee nieuwe posten voor vakbestuurders, te weten Uitvaartzorg en Uitvaartfinanciering. Op de post Uitvaartzorg werd Leen van Loosen bij acclamatie benoemd. Hij is in het dagelijks leven manager bij Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging “Draagt Elkanders Lasten” U.A. op Urk. Leen was voorheen secretaris van Nardus. De bestuurspositie Uitvaartfinanciering is nog vacant en wordt naar verwachting in de volgende ledenvergadering in december ingevuld. Tot die tijd zal oud-bestuurder van Nardus Jan de Jong deze taak op zich nemen. Daarnaast is Jan de gemandateerde werkgeversonderhandelaar in het cao-team namens de Nardus-uitvaartverenigingen, die personeel in dienst hebben. Jan de Jong is voorzitter van de Uitvaartvereniging De Laatse Eer Rottum e.o.

De eerder aangekondigde keuzes met betrekking tot de Toekomst van Nardus zijn in deze vergadering nog niet tot besluitvorming gekomen. Het nieuw benoemde Algemeen Bestuur zal daarin de komende maanden stappen zetten, zodat er in de Algemene Vergadering van december a.s. besluitvorming kan plaatsvinden.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.