Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

In 2013 meer uitvaarten voor rekening van gemeenten

In Nederland zijn vorig jaar ruim 1.900 mensen overleden voor wie de gemeente de uitvaart heeft moeten verzorgen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2012. Het aantal uitvaarten dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben verzorgd, is in 2013 echter met meer dan 10 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) onder gemeenten, uitgevoerd in samenwerking met Stimulansz.

In 2013 ruim 1.900 gemeentelijke uitvaarten

Van één op de 75 mensen die in Nederland in 2013 overleed, kwam de uitvaart voor rekening van de gemeente. In vergelijking met de periode 2010 tot en met 2012 betekent dit een lichte stijging. De verwachting op basis van de cijfers over het eerste kwartaal van 2014 en prognoses van gemeenten doen vermoeden dat deze stijging zich voortzet. Gemeenten zien verstoorde verhoudingen tussen familieleden en financiële problemen bij overledene en nabestaanden als de voornaamste oorzaken van de stijging.

 Grote verschillen

Opvallend is dat bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners de stijging toenam met ruim 10 procent. Dat verklaart ook de daling bij kleinere gemeenten. In stedelijke gebieden is het aantal uitvaarten in het algemeen toegenomen ten opzichte van plattelandsgemeenten.

Eenzame uitvaarten

In 2013 was ongeveer één op de zes gemeentelijke uitvaarten een uitvaart zonder dat daarbij  nabestaanden aanwezig waren. Opvallend is dat deze ‘eenzame uitvaarten’ zich naar verhouding juist veel vaker voordoen bij kleine dan bij grote gemeenten. Dat komt omdat grote gemeenten er in 2013 beter in zijn geslaagd nabestaanden te achterhalen en hen te betrekken bij de uitvaart.

Uitvoering gemeentelijke uitvaarten

Het komt regelmatig voor dat gemeenten knelpunten ervaren bij de uitvoering van gemeentelijke uitvaarten. Dit blijkt  vooral samen te hangen met de benodigde tijd voor het regelen van de uitvaart, de druk die dit veroorzaakt en de kosten. Ook ervaren gemeenten de rol van nabestaanden als knelpunt. Het gaat daarbij om factoren als: nabestaanden zijn soms lastig traceerbaar, willen geen rol spelen bij de uitvaart of hebben onrealistische verwachtingen van de gemeente.

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.