Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Banksparen voor uitvaartkosten wordt in de praktijk door geen enkele bank aangeboden.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil de fiscale faciliteit daarom afschaffen, tenzij de Nederlandse Vereniging van Banken aannemelijk maakt dat bankspaarproducten voor uitvaartkosten alsnog aangeboden zullen gaan worden.

Eddy van Hijum (CDA) stelde vragen aan de staatssecretaris van Financiën over banksparen ten behoeve van de kosten van een uitvaart. Dat is sinds 2010 mogelijk, maar geen enkele bank biedt het aan.

Gering
Van Hijum wilde van Wiebes weten wat volgens hem de oorzaak is dat geen enkele bank het genoemde product aanbiedt “als alternatief voor een relatief dure uitvaartverzekering”. Wiebes: “Navraag bij de NVB leert dat dit samenhangt met de geringe bedragen die in dat kader gespaard worden. Een te geringe afname van het product betekent dat de kosten voor de introductie en het onderhoud van de hiervoor benodigde administratieve systemen te hoog zijn om het product aantrekkelijk te maken voor de banken.”

Keuzemogelijkheden
Hij schrijft verder dat het kabinet via de verruiming van het banksparen de consument en banken een vergroting van de keuzemogelijkheden heeft willen bieden. “De verruiming heeft niet tot doel gehad om de vraag naar spaarproducten voor uitvaartkosten te stimuleren. Het kabinet heeft ook nu geen voornemen om banken aan te sporen of te verplichten om dergelijke bankspaarproducten aan te bieden.”

Wiebes zegt dat voorafgaand aan de introductie van banksparen voor uitvaartkosten, overleg is gevoerd met de NVB. “Naar aanleiding hiervan is destijds de inschatting gemaakt dat er voldoende interesse zou zijn in het product.” Het bij het Belastingplan 2010 geraamde budgettaire effect voor de uitbreiding van banksparen voor uitvaartkosten is volgens Wiebes € 1 mln per jaar.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.