Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Publiek toezicht uit algemene middelen betalen

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben laten weten geen voorstander te zijn van de plannen van het kabinet om de financiële sector zelf te laten opdraaien voor de toezichtskosten. “Toezicht dat het algemeen belang dient, kan niet voor rekening komen van de ondertoezichtgestelden”, stellen de ondernemersorganisaties.

“Publiek toezicht moet uit publieke middelen betaald worden”, vinden de organisaties. “Alle consumenten en bedrijven profiteren van ene stabiele, adequaat, efficiënt en veilig functionerende financiële sector. Dat betekent ook dat de kosten van het toezicht door de overheid en door onafhankelijke toezichthouders uit de algemene middelen dienen te worden gefinancierd”, onderbouwen MKB-Nederland en VNO-NCW hun standpunt verder.

Geen rem
Volgens de ondernemersorganisaties riskeert het kabinet dat er geen rem is op toezichtlasten. “Ondertoezichtgestelden hebben immers geen invloed op het toezicht. Wordt door de toezichthouder eenzijdig besloten het toezicht te intensiveren, dan moet alleen overschrijding op de begroting worden gemeld. Zonder dat er een democratische afweging aan vooraf ging. Uiteindelijk zijn bedrijfsleven en consument daar de dupe van.”

Ook vinden de organisaties de stijging van de kosten, 15% voor het DNB-toezicht en 31% voor het AFM-toezicht, ontoelaatbaar. “Dat komt bovenop de stapeling van regelgeving waarvan sprake is. MKB-Nederland en VNO-NCW maken zich zorgen over de gevolgen hiervan voor de reële economie.”

uit: Assurantie Magazine

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.