Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

Betrouwbare en integere bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. De toezichthouders roepen financiële ondernemingen en bestuurders en commissarissen op om relevante feiten over hun betrouwbaarheid te melden.

Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes.

De toezichthouders vinden het melden van deze antecedenten van groot belang omdat we er zeker van moeten zijn dat de betrouwbaarheid van de (toekomstige) bestuurders en commissarissen buiten elke twijfel staat. Want voor het goed kunnen functioneren als beleidsbepaler is vertrouwen van onder meer het publiek een randvoorwaarde. Integriteit vormt een van de pijlers van dat vertrouwen.

Direct melden
Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Daarom moeten wijzigingen niet alleen tijdens het eerste toetsingsproces worden gemeld, maar ook direct daarna als er wijzigingen zijn in relevante feiten en omstandigheden. De AFM heeft hiervoor een nieuw meldformulier op haar website gepubliceerd. Het meldformulier kunt u vinden in het Digitaal loket van de AFM onder ‘wijziging betrouwbaarheidsgegevens’.

Verzachtende omstandigheden
DNB en de AFM krijgen relatief weinig meldingen van antecedenten. Toch is het op  juiste wijze naleven van de meldplicht van groot belang. DNB en de AFM wegen in hun beoordeling mee dat iemand uit eigen beweging informatie meldt aan de toezichthouder. In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de toezichthouder.

Onderzoeksmogelijkheden toezichthouder
DNB en de AFM onderzoeken de betrouwbaarheid bij de aanmelding van een bestuurder of commissaris of als er een redelijke aanleiding bestaat tot hertoetsing. We kunnen dan informatie inwinnen bij de partners van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waaronder de Belastingdienst en de FIOD.

Meer informatie
Achtergrondinformatie over de wijze van toetsen vindt u hier. Alle relevante informatie staat ook in het betrouwbaarheidsformulier. Wilt u meer weten over het FEC, kijk dan op www.fec-partners.nl.

uit: DNB nieuwsbrief

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.