Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

De Nardus Norm

Uw uitvaartvereniging “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” is lid van de branche vereniging Nardus.

Onderdeel van het lidmaatschap van Nardus is het werken volgens de kwaliteitsnormen  die Nardus voor uitvaartverenigingen heeft vastgesteld, de zogenaamde Nardus Norm.
Een groot voordeel van het lidmaatschap van Nardus is dat het bestuur van uw vereniging zich tot Nardus kan wenden voor  zowel bestuurlijke ondersteuning als advies.

 

De Nardus Norm op hoofdlijnen

  1. Het kwalitatief goed verzorgen van de uitvaart voor de leden omvat alles rond de uitvaart. Denk hierbij aan de bereikbaarheid voor de melding, het verzorgen van de overledene, het verzorgen van uitvaart volgens de wensen van de nabestaanden maar ook het tijdig geven van helderheid over de te verwachten kosten van de uitvaart.
  1. Een goede financiële huishouding van de vereniging is noodzakelijk om zowel nu als in de toekomst de uitvaart te kunnen blijven verzorgen voor de leden. Immers, als er vandaag een peuter als lid wordt ingeschreven neemt de vereniging de verplichting op zich om over wellicht 80 jaar de uitvaart te gaan verzorgen. Daarvoor is het nodig dat het bestuur de financiën jaarlijks goed laat controleren en daarnaast periodiek een speciale verzekeringswiskundige de financiële reserve van de vereniging laat beoordelen.
  1. Om een complexe vereniging als een uitvaartvereniging goed te kunnen besturen is het nodig dat het bestuur beschikt over kennis op heel verschillende gebieden. De Nardus Norm geeft handvatten voor een goede samenstelling van een bestuur.

Naast dit alles speelt u als lid natuurlijk ook een grote rol. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur jaarlijks uitleggen hoe zij de Nardus Norm hanteert. U kunt de volledige tekst van de  Nardus Norm hier vinden.

 

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.