Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

DNB eist betere kwartaalrapportages van verzekeraars

DNB vindt dat verzekeraars hun kwartaalrapportages moeten verbeteren. De toezichthouder vergeleek de laatste kwartaalstaten van de afgelopen vier jaar met de jaarstaten. “Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel en grote verschillen zijn tussen deze kwartaalstaten en de jaarstaten. DNB vindt dat de kwaliteit van de kwartaalrapportage omhoog moet.”

De verschillen tussen de kwartaalstaten en de jaarstaten zijn het grootst bij verzekeraars die in de laagste drie van de vijf toezichtklassen vallen. “Gedeeltelijk kunnen de verschillen verklaard worden doordat de jaarstaten later worden opgesteld, waardoor cijfers nauwkeuriger kunnen worden bepaald. Maar bij een kwart van de verschillen is er sprake van fouten die voortkomen uit verkeerde berekeningen of onjuiste brongegevens.”

De maatschappijen in de genoemde klassen hebben bovendien de procesinrichting en gedragslijnen rondom de kwartaalstaten onvoldoende op orde. “Zo ziet DNB nauwelijks betrokkenheid van het management, ontbreken procesbeschrijvingen, ontbreken verschillenanalyses tussen de interne kwartaalrapportage en de kwartaalrapportage aan DNB en is er te weinig interne review op de rapportage.” De toezichthouder wil dan ook dat het rapportageproces wordt aangepakt en heeft een brief gestuurd aan alle verzekeraars. Volgend jaar vindt een nieuw onderzoek plaats. “DNB gaat ervan uit dat uit dat onderzoek verbetering zal blijken.”

uit: AM

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.