Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Gezocht, lid van het dagelijks bestuur

Vacature bestuurslid Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn(en) van het huidige bestuurslid is Nardus op zoek naar een nieuw

DAGELIJKS BESTUURSLID UITVAARTZORG m/v

Het bestuurslid uitvaartzorg zal met interesse en inzicht inhoud geven aan het (mede) ontwikkelen van toekomstgerichte processen bij uitvaartverenigingen en het uitleggen en promoten van de Nardus Norm.

  • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • Beschikt over een maatschappelijk-economische visie op het werkveld van Nardus en haar leden.
  • Heeft kennis van wet- en regelgeving op het gebied van het uitvaartwezen.
  • Onderhoudt, veelal samen met ander bestuursleden, contacten met uitvoerende instanties.
  • Is ervaren in het effectief overdragen van kennis naar de leden van Nardus.
  • Bereidt adviezen op het gebied van wet- en regelgeving over het onderwerp uitvaartzorg voor.
  • Houdt zich bezig met toezicht, coördinatie en uitvoering van de gedragsregels, alsmede wet- en regelgeving binnen de organisatie.
  • Is de vraagbaak voor de achterban over de toepassing van de Nardus Norm.
  • Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met ander bestuursleden.

 

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Er vinden op jaarbasis ca. 10 bestuursvergaderingen plaats. Dit gebeurt centraal in het land.
Naast vacatiegeld en reiskosten ontvangen de DB leden een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Nardus, mw. Syta Hammink. Telefoon 06-38599608 of de voorzitter dhr, L. van Loosen. Telefoon 06-20430803

Reacties voor 1 maart 2019 sturen naar info@nardus.eu.

Deel dit bericht:

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.