Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen komt zelf met aantal bepalingen m.b.t. de Wet op de Lijkbezorging.

Sinds begin 2013 zijn er enkele aanpassingen in het Besluit op de lijkbezorging van kracht. Zo is het in 1998 ingevoerde Lijkomhulselbesluit grotendeels komen te vervallen. Reden voor de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) om zelf met een aantal bepalingen te komen om de gevallen leemte op te vullen: “Wij kunnen onze leden niets verplichten, maar bevelen hen wel nadrukkelijk aan om deze aanvullende bepalingen op te nemen in hun reglementen.”

Het gewraakte Lijkomhulselbesluit werd eind jaren negentig ingevoerd om te kunnen garanderen dat stoffelijke overschotten na het begraven op een natuurlijke manier vergaan, legt Wim van Midwoud van de LOB uit: “In het Lijkomhulselbesluit werd gedetailleerd omschreven waaraan lijkomhulsels moeten voldoen. Hiermee werden belangrijke problemen rond het verteringsproces van lichamen de wereld uit geholpen.”

Afbreekbaar
In de nieuwe wetgeving is het Lijkomhulselbesluit echter opgenomen in het Besluit op de lijkbezorging en daardoor drastisch geminimaliseerd, legt van Midwoud uit: “Er wordt gesproken over ‘biologisch afbreekbaar’, maar dat is geen meetbaar begrip. Ook plastic is biologisch afbreekbaar, al doe je daar tweehonderd jaar over. De wetgever wil de wetgeving transparanter en duidelijker maken, maar helaas wordt  de plank hier volledig misgeslagen. De enige mogelijkheid om nu nog te kunnen waarborgen dat lijkomhulsels binnen een bepaalde tijd voor een bepaald percentage verteerd zijn, is een aanvulling op de reglementen van begraafplaatsen. Daarom hebben wij met advies van juristen een lijst met bepalingen opgesteld, die onze leden op kunnen nemen in hun eigen regelgeving.”

Links en download

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.