Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Nieuwe informatie over btw-nummer op website

BTW– Er is de laatste tijd tegenstrijdige informatie verspreid over de verplichting voor een ondernemer om zijn btw-nummer op zijn website te vermelden. De Belastingdienst laat nu weten:
Op EU-niveau bestaan richtlijnen die een ordelijk economisch verkeer voor ondernemers en consumenten regelen met betrekking tot ondernemersactiviteiten via internet. Hieronder vallen ook informatieverplichtingen richting potentiële afnemers, zoals over het btw-identificatienummer.
In de Nederlandse wetgeving is deze verplichting bijvoorbeeld neergelegd in artikel 6:230a t/m 6:230c van het Burgerlijk Wetboek. Wie een dienst van de informatiemaatschappij verleent, moet zijn btw-nummer toegankelijk maken voor zijn afnemers. Daarbij heeft hij volgens de dienstenrichtlijn de keuze tussen:
* telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant;
* informatie over het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of het contract wordt gesloten;
* informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres;
* informatie over het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat de dienstverrichter aan de afnemer verstrekt, waar in detail zijn diensten worden beschreven.

Er is dus geen strakke verplichting het btw-nummer altijd op de website te vermelden.
Kijk hier voor het document van de Belastingdienst.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.