Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Tweede Kamer blokkeert PE-systeem Dijsselbloem

De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt en verzoekt de regering daarom vóór 1 december met voorstellen te komen die het bouwwerk minder streng maken, waaronder het verplichte PE-examen.

Deze voorstellen dient de regering in overleg met de brancheorganisaties op te stellen. Een versoepeling van het vakbekwaamheidsbouwwerk mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, zo is opgenomen in de motie die woensdag met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De Kamer stelt ook nadrukkelijk vast dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen. De verenigde brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zien met het aannemen van de motie een kroon geplaatst op hun langdurige lobbyactiviteiten. Deze werden gesteund door meer dan 10.000 ondertekenaars van de petitie ‘Stop verplichte examinering van Wft PE’.

“Er zijn goede alternatieven mogelijk ter vervanging van het periodieke PE-examen waarbij de kwaliteit van permanente educatie wordt gegarandeerd. Bijvoorbeeld door een verlenging van de examentermijn. Of door in plaats van het examen een register in te richten met tuchtrecht op het actueel houden van de vakbekwaamheid met een puntensysteem. Wij gaan aan de slag om deze alternatieven uit te werken”, aldus de lobbyisten.

Nog meer succes

“Zeer verheugd” zijn de organisaties ook dat de Kamer heeft willen luisteren naar hun protest tegen het direct aan adviseurs doorbelasten van alle kosten voor de uitvoering van de regelgeving voor vakbekwaamheid en de examenbank. “Via een amendement van het CDA heeft de Kamer deze mogelijkheid geblokkeerd. Het amendement heeft tot gevolg dat kosten alleen kunnen worden doorbelast aan exameninstituten en niet direct aan personen.”

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.