Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2020-2022

Partijen hebben een looptijd van 2 jaar en 2 maanden afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 maart 2022. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 6% structureel (3% per 1 februari 2020 en 3% per 1 januari 2021).

Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid (inclusief financiering van het cao Fonds), verhoging werkgeversbijdrage aan vakbondswerk, vervanging overgangsmaatregel zaterdagtoeslag crematoria door persoonlijke toeslag, afspraken voor werknemers die deels hoger ingedeelde werkzaamheden uitvoeren, rechtsbescherming vertrouwenspersonen, continueren van het creëren van extra banen voor mensen met een beperking, alsmede een andere redactionele opzet van de cao die bovendien meer arbeidsrechtelijk relevante informatie voor werknemers bevat.

De verwachting is dat de ledenraadplegingen begin/medio januari a.s. zullen zijn afgerond waarna duidelijk zal zijn of er inderdaad een nieuwe CAO is voor de uitvaartbranche.

uit: uitvaartmedia.com

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.