Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Vacatures 2 bestuursleden Nardus

vacatures bij Nardus

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige leden is Nardus op zoek naar twee nieuwe leden voor het dagelijks bestuur voor de portefeuilles:

 1. Uitvaartzorg
 2. Communicatie en PR

Bestuurslid Uitvaartzorg

Onze nieuwe bestuurslid Uitvaartzorg heeft grote affiniteit met het verenigingswezen. Onze leden zijn grote en kleine uitvaartverenigingen, alle met onbezoldigde bestuurders, allen werkend als vrijwilliger, vanuit ‘Noaberschap’. Daarnaast verwachten wij van de kandidaat voor de portefeuille Uitvaartzorg:

 • interesse in en kennis van de wet- en regelgeving rond Uitvaartzorg;
 • voldoende tijd om een goede invulling te geven aan de functie;
 • bestuurlijke en communicatieve vaardigheden.

Bestuurslid Communicatie en PR

Ons nieuwe bestuurslid Communicatie en PR

 • beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • heeft kennis van een goede communicatie in de breedste zin van het woord;
 • heeft kennis van gebruik van Social Media;
 • schrijft bij voorkeur met een vlotte pen;
 • kan het bestuur helpen bij het maken en uitvoeren van een PR- plan.

Over Nardus

Nardus is een kleine branche organisatie die de belangen van haar leden, uitvaartverenigingen in Nederland, op diverse manieren behartigt.

 • Vertegenwoordigen van de leden richting politiek en wetgeving
 • Ondersteunen van verenigingsbesturen waar nodig
 • Vergroten van kennis van verenigingsbestuurders

Het bestuur van Nardus bestaat uit een dagelijks en algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar op een centrale locatie in het land. Genoemde functies worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Kosten worden vergoed en er is een regeling voor vacatiegeld.

Neem voor meer informatie contact op met Jelle Wesselius, de secretaris van Nardus, telefoon: 06-13303274
Reacties voor 11 april 2020 sturen naar info@nardus.eu.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.