Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Week van de begraafplaats, bezoek kerkhof Nes

Week van de Begraafplaats: Friese grafcultuur is springlevend AKKRUM-NES – Van 27 mei tot en met 4 juni vindt de nationale Week van de Begraafplaats plaats. Ook in Friesland. De Terebinth, landelijke stichting voor funerair erfgoed, organiseert daarom samen met de Monumentenstichting Boarnsterhim en Stichting Akkrum Âld en Nij op zaterdag 3 juni een dag over de Friese grafcultuur. Dit is een bijzondere kans om het omheinde kerkhof in Nes te bezoeken, een blik te werpen in het mausoleum Coopersburg in Akkrum en veel interessants te horen over graven en begraven in Friesland.

Klokkenstoel in Nes

De dag begint om 11.00 uur op het kerkhof met de klokkenstoel te Nes, met een welkom door Bert Lever (voorzitter stichting Terebinth) en een rondleiding door Aaltsje Siesling (Stifting Akkrum Âld en Nij). In 1228 werd op deze plek een klooster van de Duitse Orde gesticht. Nu vinden we er nog een begraafplaats met een klokkenstoel. De oudste grafsteen dateert uit 1628.

Mausoleum Coopersburg

Na de lunch volgt een bezoek aan het mausoleum Coopersburg (1906), een type grafmonument waarvan Nederland er maar weinig kent – bovendien ontworpen in de stijl van de Art Nouveau. Deelnemers aan deze dag krijgen de kans er een blik in te werpen. Aaltsje Siesling geeft uitleg over de geschiedenis van het gebouw en de stichters.

Lezing Karskarels

Daarna houden Peter en Klaske Karstkarel een  lezing over de Friese grafcultuur. In 2015 verscheen hun boek Dag, mijn lieve moeder. De schrijvers hebben vanaf 2006 alle ruim 480 kerkhoven en begraafplaatsen in Friesland bezocht, plus honderden kerken in deze provincie. De resultaten van hun graventocht beschreven ze in het boek. Hun lezing gaat over enkele thema’s uit de Friese grafcultuur (zoals epitafen, praalgraven, joodse begraafplaatsen, kindersterfte etc.), voorzien van veel foto’s. Hoe zijn ze te werk gegaan en hoe is de funeraire geschiedenis van Nes en Akkrum in verband te brengen met het thema van de Week van de Begraafplaats – duurzaamheid?

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelding is vereist: zie www.terebinth.nl

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.