Aanpassen salarisadministratie voor reparatie 3e WW-jaar

De Stichting PAWW gaat uitvaartondernemers informeren over premie-inhouding en afdracht voor de reparatie van het derde WW-jaar. In de cao Uitvaartbranche is vastgelegd dat de uitvaartbranche deel gaat nemen aan de Stichting PAWW: de stichting die is opgericht voor de reparatie van het derde WW-jaar. Veel uitvaartondernemers vragen zich af wat zij...

Minister Ollongren wil Wet op de Lijkbezorging vernieuwen

Na een eerder voorstel van D66-parlementariër Monica den Boer om de Wet op de Lijkbezorging te vernieuwen, heeft nu ook minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer hierover. ‘Ik stel voorop dat ik positief sta tegenover het mogelijk maken van nieuwe vormen van lijkbezorging,’...

De Nardus Norm

Uw uitvaartvereniging “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” is lid van de branche vereniging Nardus. Onderdeel van het lidmaatschap van Nardus is het werken volgens de kwaliteitsnormen  die Nardus voor uitvaartverenigingen heeft vastgesteld, de zogenaamde Nardus Norm. Een groot voordeel van het lidmaatschap van Nardus is dat het bestuur van uw vereniging zich tot Nardus...

Eerlijk Auteursrecht wint rechtszaak van Stichting Reprorecht

Eerlijk Auteursrecht, opgericht door twee oud medewerkers van Cedar BV, heeft zijn eerste rechtszaak tegen Stichting Reprorecht overtuigend gewonnen. De beroepstermijn is eind 2018 definitief verstreken. Dit betekent dat Eerlijk Auteursrecht organisaties onveranderd mag blijven adviseren over het auteursrecht en in het bijzonder de zogenaamde ‘facturen’ van Stichting Reprorecht.   Klanten...

Bezoek aan zandloperverzameling in Oosterhout: de tijd verglijdt…

Zandlopers zijn fascinerend. De zandloper meet onze tijd en is het funeraire symbool bij uitstek. Het staat voor de vergankelijkheid, het verglijden van de tijd en is op talloze begraafplaatsen te vinden, zowel op grafstenen als op toegangshekken. Theo Adriaanse verzamelt zandlopers: hij heeft er nu bijna 6000, als voorwerp...

Nardus-Norm is aangenomen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl hebben de leden besloten om de Nardus-Norm aan te nemen. Doelstelling van de Nardus-Norm is het borgen van het  kwaliteitsniveau van de dienstverlening (uitvaartzorg, uitvaartfinanciering en bestuur) van de bij Nardus aangesloten uitvaartverenigingen en daar waar nodig te verbeteren.  De Nardus Norm...

Eerste Kamer stemt in met erkennen doodgeboren kind

Kinderen die levenloos ter wereld komen, mogen voortaan geregistreerd worden in de gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). De gehele Eerste Kamer heeft een wetswijziging om dat mogelijk te maken gesteund. In oktober werd het voorstel al goedgekeurd door de Tweede Kamer. De nieuwe wet zal met terugwerkende kracht worden ingevoerd, meldt...

Wereldlichtjesdag op 9 december

Wereldlichtjesdag wordt gehouden op iedere tweede zondag in de maand december, dit jaar op zondag 9 december. December is de “donkerste” tijd van het jaar. Niet alleen de schemering valt vroeg in. Vanwege alle feestdagen kan de maand ook als donker aanvoelen als men te maken heeft met een groot...

Uitvaartvereniging houdt inloopspreekuur

Uitvaartvereniging Westerbork e.o. houdt vrijdag 30 november een inloopspreekuur in Uitvaartcentrum De Kim op de Algemene begraafplaats in Westerbork van 16.00 uur tot 17.30 uur. Om de slogan ‘Vertrouwd en dichtbij’ waar te maken kunnen belangstellenden deze middag binnenlopen met vragen omtrent de uitvaart en lidmaatschap van de vereniging. Een uitvaartleider...