Categorie Archieven Nieuws

08 mei

Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2018-2020

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Op 17 april jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe tweejarige cao Uitvaartbranche. Er is een intensieve periode van overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan. Partijen hebben een looptijd van 2 jaar afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 januari 2020. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 4,4% structureel (2,2%

Lees Verder
08 mei

Aandacht en maatregelen om te voldoen aan de AVG

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Al geruime tijd is de AVG in het nieuws. Ook de uitvaartverenigingen en instanties die gegevens verwerken van personen in welke vorm dan ook zullen alert moeten zijn op hun werkwijze. Overtreding kan namelijk vervelende gevolgen hebben, zo is wettelijk vastgelegd. De laatste tijd lijkt het of komt er geen einde aan de stroom informatie

Lees Verder
08 mei

Notitie aanpassing werkwijze gedragscode NARDUS april 2018

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Inleiding De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voltooiing van de gedragscode van Nardus. De onderdelen uitvaart financiering en bestuur die worden toegevoegd zijn inmiddels een aantal malen uitgebreid besproken in de bestuursvergaderingen. Daarbij kwamen recent de juridische status van de gedragscode en eventuele juridische consequenties aan de orde. Om zeker te stellen dat

Lees Verder
08 mei

Afscheid Dagelijks Bestuurslid Henk Dekker

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Tijdens de Algemene Vergadering van Nardus op 21 april j.l. in Nijkerk heeft Henk Dekker afscheid genomen van het bestuur. Henk heeft enkele jaren zitting in het bestuur gehad waarin hij zijn jarenlange ervaring vanuit het Drentse heeft ingebracht om voor Nardus iets te kunnen betekenen. Het laatste jaar heeft hij samen met de twee

Lees Verder
08 mei

Ziekte van Syta Hammink

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Helaas heeft Syta eind vorig jaar haar werkzaamheden als eerste aanspreekpunt voor Nardus tijdelijk moeten opschorten. Het ziekteproces waar Syta mee werd geconfronteerd bracht met zich mee dat zij een reeks van chemokuren toegediend heeft gekregen. Deze hebben een positief effect gehad en het herstel is inmiddels weer behoorlijk gevorderd. De verwachting is dat Syta

Lees Verder
12 okt

De Laatste Eer Berlikum ontvangt De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Dinsdag 26 september kreeg het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg uitgereikt. Dit heugelijke feit vond plaats tijdens de receptie ter gelegenheid van het afscheid van bode Wimmie Wassenaar. Ruim 20 jaar was zij als uitvaartverzorgster verbonden aan de vereniging. Henk Dekker van Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties noemde de gedragscode de kroon op het

Lees Verder
02 jun

Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Leunk uit Markelo

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Markelo – De heer Gerrit Leunk nam 22 mei als bestuurslid afscheid van begrafenisvereniging De Laatste Eer in Markelo. Tot zijn grote verbazing bezochten burgemeester Ellen Nauta en zijn familieleden de receptie om hem te danken voor zijn vrijwilligerswerk. Maar de burgemeester had nog een verrassing voor hem en bracht zijn enorme inzet tot extra uitdrukking

Lees Verder
30 mei

Week van de begraafplaats, bezoek kerkhof Nes

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Week van de Begraafplaats: Friese grafcultuur is springlevend AKKRUM-NES – Van 27 mei tot en met 4 juni vindt de nationale Week van de Begraafplaats plaats. Ook in Friesland. De Terebinth, landelijke stichting voor funerair erfgoed, organiseert daarom samen met de Monumentenstichting Boarnsterhim en Stichting Akkrum Âld en Nij op zaterdag 3 juni een dag

Lees Verder
01 mei

DLE Eastermar ontvangt de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Nardus Gedragscode voor Uitvaartvereniging De Laatste Eer DRACHTEN – De ‘Nardus Gedragscode Uitvaartzorg’ is uitgereikt aan Uitvaartvereniging De Laatste Eer uit Eastermar. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen in Drachten. Wopke Wobbes en Rieneke Kamminga hebben het certificaat en het muurbordje in ontvangst genomen. Nardus is de landelijke overkoepelende organisatie voor

Lees Verder
21 apr

Duurzaam begraven

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats (van 27 mei tot 4 juni) publiceert de Stichting Terebinth een speciaal katern over de duurzaamheid van begraafplaatsen en uitvaarten. Terebinth is een stichting die zich bezighoudt met funeraire cultuur en zich sterk maakt voor het beheer en behoud van historische begraafplaatsen. De stichting organiseert de Week

Lees Verder