Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Val je als Nardus lid automatisch onder de uitvaart CAO?

Of uw verenging wel of niet onder de werking van de CAO Uitvaartbranche valt hangt niet af van het lidmaatschap van Nardus. Bepalend is of u werknemers in dienst heeft als onderneming (vereniging).

U kunt dit nalezen in artikel 1.1 van de Algemene Bepalingen