Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Vrijstelling van BTW?

Het is voor kleine ondernemers in het algemeen mogelijk om deel te nemen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Deelnemen aan de KOR kan wanneer de omzet van de ondernemer onder de €20.000 per kalenderjaar blijft. Meer informatie over de KOR kunt je hier vinden.

Ook zijn werkzaamheden van lijkbezorgers specifiek vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling is opgenomen in artikel 11 lid 1 sub h van de wet op de omzetbelasting. Deze regeling betekent echter niet dat ondernemers in de uitvaartbranche in zijn geheel zijn vrijgesteld van BTW. Uit latere publicaties van de belastingdienst in de Staatscourant is namelijk gebleken dat de reikwijdte van de BTW vrijstelling wordt bepaald aan de hand van het volgende: ”Slechts die diensten zijn vrijgesteld die kenmerkend en essentieel zijn voor de diensten die door een lijkbezorger worden verricht”. Er worden dus grenzen gesteld aan de BTW vrijstelling. In deze publicatie worden voorbeelden gegeven van welke werkzaamheden wel onder de vrijstelling vallen en welke niet.

Updated on 06/03/2023