Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Voorbeeld factuur

Voorbeeld factuur aan de hand van het opnameformulier van Nardus op deze wijze kan men een goede vergelijking maken met de begroting en de definitieve factuur. probeer PM posten zoveel mogelijk te voorkomen in de begroting.

Naam
Adres
Woonplaats

Plaats:

betreft:

factuurnr.

begroting          in mindering      te betalen

basispakket/algemene verenigingskosten
overbrengen van …….. naar ………….
uittreksel register van overlijden
legeskosten uitstel
kosten afleggen en verzorgen overledene
kist (noemen wat voor soort kist is gebruikt)
kistversiering (kruisje o.i.d.)
gebruik kistkoeling
opbaring in ……… gedurende …..dagen
drukkosten rouwbrieven
….. rouwbrieven incl. portokosten
extra rouwbrieven
… aantal verzendsets t.b.v. rouwbrieven
crematiekosten/grafrechten
overbrengen overledene naar crematorium/kerk
…. Volgauto’s
kosten dragers
kosten uitvaartdienst
kosten opname uitvaartdienst
kosten organist
kosten geestelijke
kosten liturgie
kosten advertenties
kosten bloemen
condoleance
condoleanceregister
kosten koffietafel ….. personen
gids na overlijden
…. gedachtenisprentjes

…. dankbetuigingen
…. Enveloppen + portikosten t.b.v. dankbetuigingen


0                            0                    0

Totaal kosten
in mindering
lidmaatschap vereniging
aanvullende verzekering
Te betalen


Wij verzoeken u bovenstaand bedrag over te maken op rekeningnummer
0000000000000 ten name van

Updated on 28/01/2022