Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Nardus norm voor de consument

Doel #

De doelstelling van de Nardus Norm  is het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche.

Aanleiding #

De grotere spelers in de uitvaartbranche koppelen hun kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan het bezit van het keurmerk van de Stichting Keurmerk Uitvaartverzorging. De drempel om dit keurmerk te halen is voor kleine uitvaartondernemingen te hoog. Hierin spelen met name het aantal uitgevoerde uitvaarten op jaarbasis, functiescheiding, externe toetsen en kosten een belangrijke rol. Nardus-leden leveren al vele jaren sterk gepersonaliseerde uitvaartverzorging van een hoog kwaliteitsniveau.

Nardus Norm #

De leden van Nardus hebben de wens en zijn in staat om het kwaliteitsniveau van de dienstverlening onderling te waarborgen door het maken van afspraken en deze afspraken ook onderling toetsbaar te maken. Deze set afspraken en het toetsingskader duiden we nader aan als de Nardus-Norm . Deze geldt als ondergrens. Inspanningen van Nardus-leden zijn er op gericht haar klanten kwaliteit te leveren, die verder gaat dan deze ondergrens.

Kaders #

De Nardus Norm omvat alle uitvaartverzorgende diensten en werkzaamheden die starten vanaf het moment van een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en de toegezegde diensten met betrekking tot nazorg. Voorfinanciering (uitvaartpolissen, ledenkorting, deposito’s e.d.) en bijeenkomsten gericht op groepen belangstellenden, gericht op uitvaartvoorbereiding en rouwverwerking vallen hier niet onder. Als u lid bent van een uitvaartvereniging of dit overweegt, vraag dan of het bestuur werkt volgens de Nardus Norm.

Ombudsman #

Met ingang van 2012 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast met betrekking tot de geschillenregeling. Nardus maakt vanaf 2012 gebruik van de klachtenregeling van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Voor uitspraken van de Ombudsman gaat u naar: www.ombudsmanuitvaartwezen.nl

Algemene voorwaarden #

Alle leden die aangesloten zijn bij Nardus hanteren deze algemene voorwaarden Download (PDF) Adobe Reader

Updated on 28/01/2022